Bir Çöl Kaplanı Vardı. Fahreddin Paşa…

Muaz Ergü yazdı…

Medine Müdafii Fahreddin Paşa 22 Kasım 1948’te sonsuza uçtu. ölümünün 70. yıldönümünde Paşa’yı rahmetle anıyoruz.

fahreddin_pasa_nin_arsivi_h3888_89a54

“Medine’de yaptığını Anadolu’da yapmasın diye Fahreddin Paşa’yı ‘Milli Mücadele’ tesmiye ettikleri tezgâha yanaştırmadılar. Kabil’e sefir tayin ettiler.” diyor İsmet Özel. Fahreddin Paşa kimdi? Ne yaptı Medine’de? Anadolu’da kurulan tezgâh neydi de Paşa’yı bu tezgâha yaklaştırmadılar?

Ömer Fahreddin Türkkan… Fahreddin Paşa… Hayat hikâyesini, menkıbesini her okuduğumuzda ya da duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden, hıçkırıkları boğazımıza dizen, böyle kahramanlık, adanmışlık olabilir mi diye bizi hayretin doruklarında gezdiren Paşa. Medine’de Ümmeti Muhammed’in namusunu iki yıl yedi ay İngilizlere ve yerli işbirlikçileri Şerif Hüseyin’e karşı koruyan büyük komutan. Medine Müdafi, Çöl Kaplanı, Türk Kaplanı, Medine Kahramanı… 1868 yılında bugün Bulgaristan sınırlarında olan Tuna Nehri kıyısındaki Rusçuk’ta doğuyor. Babası Tuna Vilayeti Posta ve Telgraf Müdürü Mehmet Nahid Efendi. Annesi Fatma Adile Hanım. Doksan üç harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşiyorlar. Mekteb-i Hayriye ve Erkan-ı Harbiye Mektebini bitiriyor. 1891 yılında Kurmay yüzbaşı olarak göreve başlıyor. Göreve başlamak ne demek canını, kanını vatanın, namusun, dinin, diyanetin korunması yolunda feda ediyor. Şimdiki zamanlardaki gibi memur zihniyle hareket etmiyor. Nöbette kestirmiyor. İkbal ve istikbal için pusuya yatmıyor. Balkan Savaşı sırasında vazife aldığı Çatalca Savunmasındaki başarısı Edirne’nin tekrar elimize geçmesinde önemli rol oynuyor. Birinci Dünya Savaşı’nda dördüncü ordunun on ikinci kolordu komutanı olarak Musul’da… 1914’de Tuğgeneral olarak dördüncü ordu komutanlığına vekaleten getiriliyor. Urfa, Zeytun, Haçın ve Musadağı Ermeni isyanlarını bastırmakla vazifelendiriliyor.

İngilizlerin Ortadoğu’daki enerji kaynaklarına sahip olma ve Osmanlı’yı parçalamak gayesiyle kışkırttıkları, Hicaz’da ayaklanması için destekledikleri Şerif Hüseyin’le mücadele etmek için 1916 yılında dördüncü ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine’deki Hicaz Kuvva-i Seferiyesi Komutanı olarak görevlendirilir. İşte burada Fahreddin Paşa bir Müslümana yakışan vakarla, cesaretle, azim ve gayretle kendini gösteriyor. Sentetik, plastik, şişirme bir kahraman olmadığına bütün kâinat tanıklık ediyor. Peygamber-i Zişan’ın yurdunun hain ve gavur çizmesiyle çiğnenmesine canla başla karşı duruyor. Medine Müdafası… Hz. Muhammed’in kabrini düşmana teslim etmeyişin destansı direnişi… Al bayrağın Medine göklerinde ebediyete kadar dalgalanmasının muhteşem mücadelesi… Namusun, haysiyetin, imanın, özgürlüğün müdafaası… Uzunca bir zamandır Türklüğünü yitiren, kendi milletine namlu doğrultan askerimize ‘Mehmetçik’ ismi burada verilmişti. ‘Mehmetçik’ Küçük Muhammed… Askerimize Mehmetçik, kışlaya peygamber ocağı denmişti… Fahreddin Paşa’ya reva görülen aşağılık muameleler ne yazık ki askerimizin kimliğine ve var oluş gayesine de bulaştırılmıştı. Sanki bu ordu Müslüman milletin ordusu değildi! Millet tokatlanacak, aşağılanacak bir köle gibiydi. Evet, yıllarca bu muameleyi reva gördü milletin ordusu milletine…

546_8866
Fahreddin Paşa’nın Çektiği Medine Fotografı

Fahreddin Paşa… Medine Müdafaasının aslan yürekli ve merhametli komutanı. Nice zorluklara ve yokluklara karşı askerleriyle dimdik durmuştu. Yiyecekleri hurma ve kurutulmuş çekirgeydi.  Sıcak bir yanda, hastalık bir yanda, sinek bir yanda… Yokların içinde

var olma savaşı aynı zamanda. Halsizlik, kolayca kanayan ve geriye çekilen dişetleri, ciltte morluklar, eklemlerde ağrı yani iskorbit hastalığı. Yokluklar, yokluklar, yokluklar… Var olan ise ihanet, ihanet, ihanet… İngilizlerin çil çil altınları karşısında kabaran nefisler, satılan vicdanlar… Fahreddin Paşa bütün olumsuzluklara rağmen Medine ve çevresinde yüz kilometrelik bir emniyet şeridi oluşturuyor. İki yıl yedi ay savunuyor Medine’yi. Askerlerimiz ekmeklerini buranın halkıyla paylaşırlar ama halk kendi ekmekleri söz konusu olduğunda böyle bir paylaşıma yanaşmazlar. Açlık öyle hat safhalardadır ki kimi askerler delirme noktasına gelir. Fahreddin Paşa askerlerine açlıktan ölmesinler diye çekirge yedirir. Çekirge Talimatnamesi yayınlar. Paşa’nın yaptığı en önemli işlerden biri de Medine’de bulunan ‘Kutsal Emanetler’i İstanbul’a göndermesidir. Medine’yi canla başla savunuyordu ama başımıza örülmüş olan çorapların da farkındaydı. İngilizler şehri kuşattı. İstanbul Hükümeti Paşa’ya şehri İngilizlere teslim etmesini bildirdi. Fahreddin Bey teslim olmayı kabul etmedi. Peygamber’in şehrini ve kabrini gavurlara ve hainlere teslim etmeyi kendine yediremedi.

Paşa Çekirge Talimnamesinden sonra o müthiş hitabetiyle Peygamberimizin mezarının yanında şu konuşmayı yapar: “Ey insanlar, malumunuz olsun ki bütün kahraman askerlerim, bütün İslam’ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği olan Medine’yi, son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve kollamaya me’murdur. Bu asker Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim… Ve diyelim ki; Ya Resulallah, biz seni bırakmayız!..”

1918’de Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı’nın yenilgisi tescillenir. Bütün cephelerde yenilgi rüzgârları eser. Silahlar teslim edilir. Yalnız Hicaz Kuvva-i Seferiyesi silahlarını teslim etmez.  Paşa teslim ol ısrarlarına karşı yatağını yorganını Ravza-ı Mutahhara’ya serdirir ve orada bekler. Velhasıl hem İngilizlerin hem İstanbulun hem de kendi subaylarının teslim olma yönündeki baskıları sonucu 10 Ocak 1919’da şehri teslim eder. Kılıcını, tabancasını Peygamberimizin mezarına emanet ederek teslim olur. Medine Müdafaası boyunca burada Hilal-i Ahmer Gönüllüsü olarak bulunan Feridun Kandemir Türk askerinin bölgeden ayrılışını şöyle tasvir eder: “Kimi kolsuz, kimi bacaksız kalmış askerlerin, birbirlerine sokulup yardım ederek halsiz, mecalsiz bir durumda, son defa Haremüşşerif’i ziyaretle Ravza’ya yüzlerini sürerek dualar ede ede yaptıkları veda, görülecek şeydi. İngiliz altınları ile beslenerek Türk’e diş biler hale getirilmiş bazı sözde Araplar bile bu manzara karşısında gözyaşlarını tutamamışlardı. Bizimle beraber Medine’de kalıp aylarca süren muhasaranın her türlü sıkıntısını çekerek açlığına bile katlanan yerli Araplarsa tam bir matem havası içinde hüngür hüngür ağlıyorlardı.”

resized_5bfac-f6efc24fmaxresdefault

Paşa önce Mısır’a daha sonra Malta’ya sürgün olarak gönderilir. Sürgünden sonra Milli Mücadeleye destek verir. Güney Cephesinde Fransızlara karşı savaşan Türk askerlerini birleştirmekle görevlendirilir. 9 Kasım 1921’de Kabil Büyükelçiliğine atanır. Evet, savaş alanlarında, er meydanlarında yiğitlik yapanlar, vuruşanlar, canını ortaya koyanlar Ankara’dan birer birer uzaklaştırılır. Kimi sürgüne gönderilir kimi uyduruk görevlere… Milli Mücadeleyi var eden bütün değerler mücadelenin bitiminde genç cumhuriyetin yaşaması için pazarlık nesnesi mesabesine indirgendi ve hoyratça harcandı. Evet, Mustafa Kemal kendine rakip olabilecek bütün mücadele arkadaşlarını teker teker tasfiye etti. Merkezden uzaklaştırarak itibarsızlaştırdı. Yani kurulan tezgâha yanaştırılmadılar. Tezgâhları bozarlar, dağıtırlar korkusuyla… Dün Fahreddin Paşa’ya karşı İngilizlerin yanında para için makam için çarpışanlar, yine para için makam için vatanın ve milletin zararına kurulan tezgâhların etrafında dört dönüyorlar. Fahreddin Bey imanla ve adanmış bir ruhla korumuştu Medine’yi. Bugün imanımıza ve ruhumuza kastediyor uzak ve yakın düşmanlar. İhanet her yerde, hain hep hain…

Varlarını yoklarını vatan uğruna harcamaktan başka bildikleri olmayan kahramanlar siyasetin kirli oyunlarında mağlup oldular. Medine Müdafi Fahreddin Paşa’da bu ayak oyunlarının mağdurlarından…

Fahreddin Paşa ve arkadaşları vatan için, namus için gerektiğinde canlarını, kanlarını hiç yoğa verecek yüce ruhlular. Karşılıksız çalışmanın, adanmanın gerçek timsalleri. Her şeyi kazanmaya ayarlanmış, karşılıksız kılını kıpırdatmayacak günümüz insanları için rol modeller. İyi tanımalıyız bu kahramanları!…

Bugün kaybettiğimiz, yitiğimiz bu fedakar ruh, sonsuz adanış, idealler için kendinden geçebilme gibi yüksek faziletler Fahreddin Paşa ve kuşağında zirve noktadaydı. Makam mevkii için eğilmenin, dünyalık için yamulmanın bütün iğrençliğini ancak bu kahramanlara bakarak anlayabiliriz. Aynı zamanda bu kahramanları törenlerin, kutlamaların nesnesi haline getirmekte onları anlamamakla eş değer. Onlar canlarıyla, kanlarıyla bir yangının içindeydiler. İbrahim’e su taşıyan serçeler gibi yangını söndürmek için su taşıdılar. ter döktüler, can verdiler. Değerleri için ölümü göze aldılar. Fahreddin Paşa  son dakikaya kadar Medine‘yi İngiliz’e teslim etmedi. Emanete sahip çıktı. Bugünse bu mübarek beldeler ayrı işgallerin altında. Buralar, gözünü para hırsı bürümüş bedevilerin betona çevirdiği, turizm merkezi haline getirdiği  mahzun beldeler olmuş. İslam’ın gözünden dökülen iki acı gözyaşı gibi Mekke ve Medine… Kapitalizm cenneti Las Vegas gibi otellerle çevrilmiş her yeri… Hırs, büyüklenme, kibir, müstağnilik akıyor bütün sokaklarından. Her şey var ama mazi yok, tarih yok, hatıralar yok… Hele hatıralara sahip çıkmıyor kimse… Hatıralara…

Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa 22 Kasım 1948 yılında ruhu sonsuzluğa kanatlandı. Bedeni Aşiyan Mezarlığında…

Ruhu şad olsun, mekanı Cennet!…

fahreddin-pasa-manset

Muaz ERGÜ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

WordPress.com.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: