Karl Marks

Ahmet Özcan yazdı... Gün doğarken her sabah Bir kız geçer kapımdan Köşeyi dönüp kaybolur Başı önde yorgunca Fabrikada tütün sararSanki kendi içer gibi Sararken de hayal kurar Bütün insanlar gibi Bir evi olsun isterBir de içmeyen kocası Tanrı ne verirse geçinir gider Yeter ki mutlu olsun yuvası Dışarda bir yağmur başlarYüreğinde derin sızı Gözlerinden yaşlar akar Ağlar fabrika kızı  Şiir-Beste:Bora Ayanoğlu Bay Marks, şimdilerde Fabrika Kızı’nı, delikanlısını,... Okumaya Devam et →

Yükseliş ve Düşüş

Ahmet Özcan yazdı... Hans Bol – Icarus’un Düşüşü Tablosu (16.yy) Bireyler gibi toplumların da çöküşü, ahlakî yozlaşmayla başlar. İnsan olmanın temel şartları olan ahlakî standartlardan başlayan bir gevşeme ya da kayıtsızlık, ciddi bir düşüşün, bozulmanın ve çürümenin göstergesidir. Bireyler gibi toplumlarda da baş gösteren bir laubalilik ya da umarsızlık hali daha köklü çözülmelerin işareti sayılmalıdır.... Okumaya Devam et →

Devlet, Diyanet ve Laiklik

Ahmet Özcan yazdı... Cumhuriyetle birlikte Türkiye’de batıdan alınan kanunlar yerleştirildi ve Şeriat yasaları lağvedildi. Özünde Osmanlı sonrası batı egemenliğini kabullenip İslam değerleri ve Osmanlı-İslam topluluklarından uzaklaşmak yani petrolünde olduğu Arap coğrafyasından kopmayı amaçlayan bu tasfiye, yeni rejimin bir türlü çözemediği yeni bir çok sorunu da üretmiştir. Dinle devlet işlerini ayırma, ilahi yasalar yerine akla ve... Okumaya Devam et →

Devletin Dini Adalet, Din’in Devleti Özgürlüktür

Ahmet Özcan yazdı... Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey, 1050 yılında Hamedan’ı fetheder ve görkemli bir şekilde şehre girer. Hamedan girişinde şehrin iki büyük şeyhi, Baba Tahir ve Baba Cafer’i görünce atından inip ellerinden öper. Baba Tahir kendisine, ‘Ey Sultan! Allah’ın kullarına ne yapmak istiyorsun?’ der. Tuğrul Bey, 'Ne emredersin?’ cevabını verince şeyh, ‘Allah, adalet ve... Okumaya Devam et →

Kavram Tashihi-III: Şeriat/Fıkıh/ İslam Hukuku

Ahmet Özcan yazdı... Şeriat, İslam dini ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Kelime kökeni şar, şer’a, yasa, kanun, kural, yol demektir ve Kuran ve sünnetin emir ve yasaklarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Zaman içerisinde daha çok İslam hukuku manasında kullanılmıştır ve Fıkıh ilminin temel konusudur. İslam ilimleri tarihinde fıkıh ilmine tekabül etmektedir. İslam Hukuku’nun kaynakları Edille-i Şeriyye... Okumaya Devam et →

Kavram Tashihi II- İslam Devleti/Hilafet

Ahmet Özcan yazdı... İslam devleti ifadesi, 20. Yüzyılın başlarında ilk olarak Muhammed Abduh’un talebesi Mısırlı âlim Reşid Rıza tarafından kullanılmış, daha sonra Hindistan’dan ayrılışı sürecinde Pakistanlı âlimlerden Mevdudi, 1960’lı yıllarda Mısırlı Seyyid Kutub ve 1970 sonlarında İran’da İmam Humeyni tarafından benzer anlamlarda geliştirilmiştir. Ancak Kur’an’ı Kerim ve sahih sünnet açısından böyle bir kelime ve devlet... Okumaya Devam et →

Kavram Tashihi -1: İslam Düşüncesi

Ahmet Özcan yazdı... Bugün ortalama Müslüman zihnin düşünsel altyapısını oluşturan kavramların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Müslüman dünya bir yüzyılı daha kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bahsi geçen kavramsal altyapının 21. Yüzyılı da gözeten bir perspektifle tashihi gerekmektedir. Bu çerçevede yürütülecek bir tartışma süreci için ana hatlarıyla bir “tashih denemesi” yapabiliriz. 1-İslam Düşüncesi: Bu... Okumaya Devam et →

Yeniden İhya İçin Yeniden İman

Ahmet Özcan yazdı... Bundan yüz yıl önce, yani on dokuzuncu asırda İstanbul, Selanik, Kahire, Bağdat ya da Kazan’da yaşayan bir Müslüman, inançlarıyla yaşadığı hayat arasında nispeten uyumlu ve dengeli bir zihniyete sahipti. ‘Elektriğin’, ‘otomobilin’, ‘modern’ devletin, ‘kamusal alan’ın, ‘demokrasi’ ve ‘insan hakları’nın olmadığı bir dünyada, yani modernlik öncesi tarım toplumu döneminde insanların sorunları da, hayat ve... Okumaya Devam et →

“Bizans’ın Son Yüzyılları”*

Bay Donald M. Nicol, Biz, ‘bura’lılar, ‘tarih tekerrürden ibarettir’ deriz. Tarih, aynı olanın biteviye tekrarı… Benzerlerin yeniden sergilenişi… ‘Bura’da zaman ilerlemez, döner. Vakit anaçtır, doğurgandır. Ama doğumla ölüm, başlangıçla bitiş, yükselişle düşüş birbirinin diyalektik karşıtı değil, aynı madalyonun iki yüzü gibidir. ‘Bura’sı nere mi? İngiliz atalarınız istilâ ederken Osmanlı’ydı. Doğu Roma’ydı. Siz Önasya ve Ortadoğu... Okumaya Devam et →

WordPress.com.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: