Kategori: Ana Sayfa

İslam, Tarihsellik ve Değişim

Ahmet Özcan yeni yazısıyla kronik sorunlarımıza dokunuyor… İslam’ın tarihsel (değişebilir) yönleri var mıdır? Yahudilik, Hristiyanlık, Arap, İran, Türk geleneklerinin İslam üzerindeki etkisi nasıl yorumlanabilir? Batılılaşma sonrası İslam dünyasının kendini toparlaması nasıl olacaktır? İslam’ı veya Müslümanları yenileme/reform, ne demektir? 21. yüzyılda her koşulda Müslüman gibi…

Müslümanca Düşünme ve Felsefe İlişkisi

Gürgün Karaman yazdı… “Din hastaların, felsefe ise sağlıklı insanların tedavisiyle ilgilenir. Peygamberler hastaları, hastalıklarının artmaması, hatta onların bütünüyle iyileşmesi için tedavi eder. Filozoflar ise herhangi bir hastalık bulaşmaması için, sağlıklı insanların sağlığını korur.”                      …

Tekno Muhafazakârlık

Muaz Ergü yazdı… Muhafazakârlığın zor ve karmaşık bir tarihi var. Aynı zamanda her milletin kendine özgü muhafazakârlığı…  Batı’da muhafazakâr düşünceyi doğuran olguların en başında Fransız Devriminin yer aldığı düşüncesi var. Aynı zamanda Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Hareketi de muhafazakârlığın gelişiminde etkileri olan vakıalar. Muhafazakârlık…

Dindarlık ve Çağdaşlık

Alaattin Diker ‘Dindarlık ve Çağdaşlık’ ı yazarken muhafazakarlığa da değindi. İbn Haldun‘a göre; ”mağlup galibe tabidir.” Heraklit de ”savaş her şeyin başıdır” der. Kısaca, her bilincin özü ve temeli bir travmadır. Mesela; Batı karşısındaki yenilgimizi 18. yüzyıldan beri tek bir sebebe, yani ‘terakki’ yolunda…

Muhafazakârlığın Üç Sosyal Katmanı

Vehbi Başer, muhafazakârlıktan ne anlamak gerektiğini anlattı… Alaattin Diker Hoca yaptığım bir facebook paylaşımımı şöyle özetlemiş: Vehbi Hoca, muhafazakârlık ve geleneksellik konusunda şu fikri savunuyor: Muhafazakârlar, geleneğin toplumsallık açısından olumlu bir rol oynadığını düşünmektedirler; Muhafazakârlar[ın] muhayyel kurum tasavvurları toplumsallığımızı tahrip etmektedir; Muhafazakârlar, toplumu modern…