Kategori: Gürgün KARAMAN

Müslümanca Düşünme ve Felsefe İlişkisi

Gürgün Karaman yazdı… “Din hastaların, felsefe ise sağlıklı insanların tedavisiyle ilgilenir. Peygamberler hastaları, hastalıklarının artmaması, hatta onların bütünüyle iyileşmesi için tedavi eder. Filozoflar ise herhangi bir hastalık bulaşmaması için, sağlıklı insanların sağlığını korur.”                      …

Mesut Olmanın Eşref-i İmkânı

  Gürgün Karaman yazdı… “Aydınlık sabahı düşün ve durgun, karanlık geceyi.” Geçmişin yükü ve geleceğin yarattığı belirsizlik, umutsuzluğun, terk edilmişliğin yalnızlaşmanın, yabancılaşmanın, anomalinin, anksiyetelerin vb. temel dinamikleridir. Rahmani bir tecelli, teselli ve haberden başka hiçbir düşünce, akli ve felsefi faaliyet insanın bu gerilimini dindirmeye…

Hakikate Götüren Bir Yorum Üretmenin İmkânı

Gürgün Karaman yazdı… Hakikat, insani açıdan insanın dış dünya ile sağladığı mutabakattır. Mutlak Hakikat’i konuşmadan önce onun dünyalı mı, dünyalı değil mi oduğu belirlenmeden onu konuşmak sadece zihni bir fantazi olacaktır. Platon’a göre hakikat bu dünyalı değildir. O halde biz onun hakkında ne kadar…

Deizmin ve Ateizmin Nedeni Olarak “İslam’ın” Problem Oluşu (!) -III-

Gürgün Karaman yazı dizisine devam ediyor. Dizinin son yazısı… İlk iki yazımızda ele aldığımız sorunlardan sonra geriye kalan tespitleri de genel bir değerlendirmeye tabi tutarak, sonraki süreçlerde “varlık, kötülük Allah’ın tarihe, topluma ve evrene müdahilliği vb. konuları ateizm ve deizim çerçevesinde tartışacağız. Geriye kalan…

Deizm ve Ateizmin Nedeni Olarak “İslam’ın” Problem Oluşu (!) -II-

Gürgün Karaman yazdı… Bir önceki yazımızda iki temel problemi dile getirmiştik. Bu yazımızda diğer problemleri tetkik etmeye çalışacağız. 1)         İslam’a mesafeli olan bazı kesimlerin bu durumu fırsat olarak kullanmaları: Müslüman toplumların kendi felsefi, siyasal, ekonomik vb. ve en önemlisi de epistemolojik bilgi sistemlerine dair…