“Işıklar İçinde Yatsın” da Ne Demek?

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı... Toplumdaki kamplaşma farklı derinlikler kazanarak büyüyor. Ayrışmanın sadece siyâsî tercîh ve hayât tarzı farklılığından ibâret olmadığı açık. Meselenin kültürel alışkanlıklarımıza hattâ ortak konuşma dilimize kadar inen veçheleri var. Pek dikkat çekmese de ayrışma en umulmadık noktalarda hattâ detaylarda bile kendisini somut tezâhürleriyle açığa vuruyor. Bugüne kadar ölenin ardından “Nûr içinde yatsın.”... Okumaya Devam et →

Kimlikçi Siyâset Ve Toplum

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı... Bir toplumda ferdiyyetin gelişebilmesi için kişiliğe, kişinin içinde yaşadığı sosyal çevreyle uyumlu bir bütün oluşturabilmesi içinse kimliğe ihtiyâç vardır. İnsanlar cemiyet içerisinde birbirlerini ancak bir takım nispetler üzerinden tanırlar. Kimlik, muhâtablar nezdinde fark yaratıp tefrîk edilebilmek açısından elzemdir. Örneği pek fazla görülmese de insan, kimliğini değiştirebilir. Fakat kimlik kendi içerisinde bir... Okumaya Devam et →

Kemâlistlerin Atatürk’e Yaptığını Siz Abdülhamid’e Yapmayın

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı... Atatürk’ü tabu hâline getirenler, onu yıllarca politik bir kaldıraç olarak kullandılar. Evvelâ onu kendi siyâsî kimliklerinin tarafı hâline getirdiler, daha sonra da yerleşen bu algı üzerinden kendi konum ve icrââtlarını meşrûlaştırma yoluna gittiler. Hattâ zaman zaman daha da ileriye giderek siyâsî muhâliflerini, bir cebr vâsıtası hâline dönüştürdükleri Atatürkçülük sopasıyla tedîb etmeye... Okumaya Devam et →

Mısır’dan Manzaralar -II-

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı... Papirüs ve Parşömen Bazı mal ya da objeler, bir ülke veya coğrafya ile adeta bütünleşmiştir. Onlardan bahsedildiğinde aklınıza hemen o ülke gelir. İşte papirüs de aynen öyle bir meta. Zikredildiğinde akıllara Mısır geliyor. Papirüs, bataklık ve dere kenarlarında yetişen bir bitkinin adı. Bu bitkinin özünden üretilen bir yazı kâğıdına da isim... Okumaya Devam et →

Mısır’dan Manzaralar -I-

Mahmut Haldun Sönmezer Mısır seyahatini yazdı... “Kalküta’dan bakınca etrafta pislik yığınları arasında nasıl çalışabildiklerine hayret edeceğiniz fakîr, yoksul, pis insanlar göreceksiniz. Bunlar Batı uygarlığının refâh ve mutluluğunun harcını karıştırıyorlar.”                                                                                                          Marsel Parnaya Darbeden tam beş ay önceydi. Bir dost grubuyla birlikte Mısır’a gidiyorduk. Bu, benim ve eşimin ilk yurtdışı seyahatimizdi aynı zamanda. İlk defa... Okumaya Devam et →

Modernleşen Türk Kadını ve Sol Siyaset

Mahmut Haldun Sönmezer yazdı... Cumhûriyyet modernleşmesinin öncü unsuru olmasa da öne çıkan unsuru kadındır. Zîrâ kadın cumhûriyyetle beraber toplumsal hayâtın aktif bir öznesi hâline dönüşmüştür. Osmanlı’nın son döneminde kadının çalışma ve sosyal hayâtta görülmeye başlaması, cumhûriyyet idâresiyle birlikte yerini yoğunluklu bir kadın istihdâmına bırakmış ve kadın ilerleyen zaman içinde hızlı bir sıçrama yapmıştır. Süreç içerisinde... Okumaya Devam et →

WordPress.com.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: