İnsan, Toplumdan Uzak Erdemlere Ulaşabilir Mi? (Şehirli Erdemi Mi Yoksa Kır Sofisi Mi?)

Muzaffer İnanç yazdı... Klişe bir gerçek olan "Yalnızlık Allah’a mahsustur" özdeyişi ile, insan kelimesinin içinde sakladığı "Ünsiyet" manası, birlikte okunduklarında, tüm yazımızın mantığı yakalanacaktır. Bir çok kadim metinlerde, edebi eserlerde, İnziva, riyazet ve benzeri kelimeler ile yalnızlığın sadeliğine, saflığına ve en önemlisi de günahsızlığa vurgu yapılır. Fakat bu şekilde bir yaşam tarzı sürekli olarak telkin edilmez,... Okumaya Devam et →

Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Ailenin Büyüklük, Ekonomik Yapı, Otorite İlişkileri ve Çocuğun Konumu Bakımlarından Karşılaştırılması

Muzaffer İnanç yazdı... Türkiye’de Cumhuriyet dönemi öncesi aile hakkında bilimsel veriler oluşturulabilecek araştırmalardan söz etmek mümkün değildir. Ampirik nitelikli ve geniş ölçekli sayılabilecek çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamıştır (Aktaş, 2015:424). Yaygın tanımı ile aile, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan, biyolojik ilişkiler sonucu neslin devamını sağlayan ilk toplumsallığın ortaya çıktığı, ilişkilerin belli kurallara... Okumaya Devam et →

Eğitimcide Olması Gereken Vasıflar

Muzaffer İnanç yazdı... Kusursuz bir insan olmayacağını bilerek yola çıkıyoruz, Eksiklik, noksanlık, hata, unutkanlık vb. zaaflar insanı oluşturuyor. Tüm gayret ve becerilerimize rağmen az veya çok hepimizin pişmanlıkları, yarım kalmışlıkları ve beceremediklerimiz mevcuttur. Kur’an’da 45 âyette yer alan unutkanlık, genel olarak insanın bir zaafı olarak dile getirilmektedir. Eğitimci/öğretmen olmak her şeyden önce meslek sahibi olma... Okumaya Devam et →

Ailede Babanın Etkisini Azaltan Faktörler

Muzaffer İnanç yazdı...Aile görünüş itibarı ile tek parça olsa da aslında parçacıkların uyumlu çalışması sebebi ile bu tek parça algısını meydana getirmektedir. Bu uyum, aile fertlerinin itibar ve değerlerinin örselenmemesine bağlıdır. Ailede babanın etkisini kıran ve işlevini örseleyen belli başlı tehlikeler ve akımlar şunlardır: Feminist Akımlar Feminizm akımlarının son yüzyıldaki varlığı aile içi olaylarda olumlu... Okumaya Devam et →

Ev-Bark Sahibi Olmak

Muzaffer İnanç yazdı... Eski Türklerde aile kurmak, ev-bark sahibi olmak olarak nitelendirilirdi. Zira Orhun Anıtlarında bark kelimesi mabet ve mezarlık anlamlarına gelmekteydi, yani evin kutsal ve bereketli veya kasvetli ve hüzünlü bir yer olduğu, bu kelime ile ifade edilirdi.  Bir başka deyişle ''Ev'' ailenin dar ve içsel anlamına, ''Bark'' ise sosyal ve dışsal anlamına atıfta... Okumaya Devam et →

Baba Ve Çocuk Eğitiminin Temel Değerleri

Muzaffer İnanç yazdı... Şunu unutmayalım ki, çocuk tek başına yetişmez. Çevremizde şahit olduğumuz bazı baba-çocuk manzaraları bizleri yanıltmamalıdır. Örneğin, baba entelektüel fakat çocuğu ahlak yoksunu veya baba ahlak yoksunu, çocuk ise edep timsali. Kanında olacak dediğinizi duyar gibiyim. Elbette bazı şeyler insanın içinde derinde bir yerde ona özeldir. Buna rağmen onu oradan çıkaracak ve tetikleyecek... Okumaya Devam et →

WordPress.com.

Yukarı ↑

%d blogcu bunu beğendi: