Tekno Muhafazakârlık

Muaz Ergü yazdı…

muhafazaaaa

Muhafazakârlığın zor ve karmaşık bir tarihi var. Aynı zamanda her milletin kendine özgü muhafazakârlığı…  Batı’da muhafazakâr düşünceyi doğuran olguların en başında Fransız Devriminin yer aldığı düşüncesi var. Aynı zamanda Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Hareketi de muhafazakârlığın gelişiminde etkileri olan vakıalar. Muhafazakârlık hem siyasi hem ekonomik alanlardaki köklü değişimlere ve geleneksel öğretilerin yerine akılcılığın ve akıl yürütmenin konmasına tepki olarak doğar. İstikrarı, gelenekleri, geleneksel yaşama ve üretim biçimlerini öne çıkarır. Muhafazakârlık doğa ve toplum üzerindeki köklü tasarrufları hoş görmez. Değişimleri kabullenmez. Güvenliği, nizam arayışını ifade eder. Aksiyona karşı reaksiyonerlik…

Devamını oku

Dindarlık ve Çağdaşlık

Alaattin Diker ‘Dindarlık ve Çağdaşlık’ ı yazarken muhafazakarlığa da değindi.

seküler.jpg

İbn Haldun‘a göre; ”mağlup galibe tabidir.” Heraklit de ”savaş her şeyin başıdır” der. Kısaca, her bilincin özü ve temeli bir travmadır. Mesela; Batı karşısındaki yenilgimizi 18. yüzyıldan beri tek bir sebebe, yani ‘terakki’ yolunda geri kalışımıza bağlamaktayız. Üç asırdır ülkemizi aynı gerekçe ile Batı aklına ve iradesine teslim ettik. Geçmişten intikal eden zengin kültür mirasımızdan yararlanarak yeni bir yaklaşım ve yöntem oluşturamadık, Batı‘nın peşinden sürüklendik durduk. Kendimiz olamadığımız için de özgün düşünce üretemedik. Sırtımızı sürekli aynaya döndük, kendimizle yüz yüze gelmek istemedik. Meselenin ‘kimlik’ boyutunu unuttuk…

Görüşümüz odur ki; modern zamanlarda tecrübe ve beklenti arasında bir uçurum oluşmuş; toplumsal beklentiler o güne dek edinilen tecrübelerden uzaklaştıkça, modern zamanlar Yeni Çağ olarak algılanmaya başlanmıştır. Yani, Osmanlı-Türk elitinin ‘beklenti ufku’ birden ‘tecrübe alanı’ dışına sarkmıştır. Mazi, atiye cevap veremez hale gelmiştir. Mana kaybı aynı zamanda yeni bir mana ihtiyacı doğurmuştur ki, çağdaşlık, sonuçları itibarıyla ilerlemek fikri içinde ölçülebilmiştir. Kanaatime göre; İslamcılık da bu süreç içinde icat edilmiş modern bir siyasal akımdır. Eskinin üzerine inşa edilmemiştir. Bizatihi kendisi yeni bir gelenek kurmaya çalışmıştır. Bu noktada artık bizi ilgilendiren geçmiş değil, gelecek olmalıdır…

Devamını oku

Muhafazakârlığın Üç Sosyal Katmanı

Vehbi Başer, muhafazakârlıktan ne anlamak gerektiğini anlattı…


muhafazakarlık

Alaattin Diker Hoca yaptığım bir facebook paylaşımımı şöyle özetlemiş:

Vehbi Hoca, muhafazakârlık ve geleneksellik konusunda şu fikri savunuyor:

  1. Muhafazakârlar, geleneğin toplumsallık açısından olumlu bir rol oynadığını düşünmektedirler;
  2. Muhafazakârlar[ın] muhayyel kurum tasavvurları toplumsallığımızı tahrip etmektedir;
  3. Muhafazakârlar, toplumu modern girdilerin zehirlediği avuntusu içindedirler.

Devamını oku

Sarı Yelek Devrimi

Alaattin Diker Fransa’daki olaylarla ilgili bir pazar yorumu yaptı. Siyasal ķökenli olmasına rağmen aktif siyasete uzak olan Diker, Avrupa’nın değişim işaretlerini almanın heyecanı ile yazdı. Almanya’dan….

IMG-20181209-WA0000

En son söyleyeceğimizi şeyi en başta söyleyelim: Her devrim Fransa’da başlar, Fransa dışında biter!

Her ne kadar siyasal konulara girmek istemesem de Fransa‘daki olaylar bana Berlin Duvarı‘nın yıkılışını hatırlattı. O zaman da aynı heyecanla bir yazı kaleme almıştım: Dünya Yeniden Kurulurken. Evet, o kurulan dünya çöküyor artık. Bu gelişmenin küresel ve yerel ölçekte ayrı gerekçeleri bulunuyor ancak biz Fransa ile sınırlı kalacağız…

Devamını oku

Mesut Olmanın Eşref-i İmkânı

 

Gürgün Karaman yazdı…

kuşluk (3)

“Aydınlık sabahı düşün ve durgun, karanlık geceyi.”

Geçmişin yükü ve geleceğin yarattığı belirsizlik, umutsuzluğun, terk edilmişliğin yalnızlaşmanın, yabancılaşmanın, anomalinin, anksiyetelerin vb. temel dinamikleridir. Rahmani bir tecelli, teselli ve haberden başka hiçbir düşünce, akli ve felsefi faaliyet insanın bu gerilimini dindirmeye yetmeyecektir. Çünkü insan ölüm denilen bir hakikat karşısında bu dünyanın dışına sızmadan bunu dindiremez. Bu krizlerde insani faaliyet alanını aşan bir “haber” ancak insanın acılarını, yalnızlıklarını, kaygılarını dindirebilir.

Devamını oku